۱۳۸۹/۰۲/۱۳

عكس: بلوچستان زيبا يا چشمان متعصب ما

رازگو بلوچ
نميدانم من تعصب دارم يا بلوچستان مان زيباست! من كه زيبا تر از اين مناظر، جايي در دنيا سراغ ندارم. بگذاريد ديگر هيچ نگويم تا عكس ها خود بگويند. اين ها محصول سفري در زمستان سال گذشته اند. ميدانيد اينجاها كجاست؟


۲ نظر:

دهواری گفت...

گؤن بــّڈی دروت و سلام

زیبایی چیزی نیست که با تعصب کمرنک یا پررنگ باشد بلکه بعضی ها در بیان زیبایی دچار تعصب می شوند یا به هنگام دیدن با چشمشان متعصب نگاه می کنند در نتیجه آنچه را باید ببینند نمی بینند.
زیبایی بلوچستان را در شعر وشین وطن مئی مکران مولانا روانبد بیابید.

هر بلوچے ذمّه انت که پہ وتی ماتی زبانے زندگ دارگا هر چینکه که واک و توان داریت جُهد و کوشست بکنت.
مئی دست بندی چہ شما ائیشن که اے آدرسا مہ وتی لینکستان پیش بداریت :

اولین دیکشنری مجازی بلوچی - فارسی --- www.diction-baloch.blogsky.com

باز باز منت وارن
سلطان سلاطین (الله)

dehvary گفت...

گؤن بــّڈی دروت و سلام

زیبایی چیزی نیست که با تعصب کمرنک یا پررنگ باشد بلکه بعضی ها در بیان زیبایی دچار تعصب می شوند یا به هنگام دیدن با چشمشان متعصب نگاه می کنند در نتیجه آنچه را باید ببینند نمی بینند.
زیبایی بلوچستان را در شعر وشین وطن مئی مکران مولانا روانبد بیابید.

هر بلوچے ذمّه انت که پہ وتی ماتی زبانے زندگ دارگا هر چینکه که واک و توان داریت جُهد و کوشست بکنت.
مئی دست بندی چہ شما ائیشن که اے آدرسا مہ وتی لینکستان پیش بداریت :

اولین دیکشنری مجازی بلوچی - فارسی --- www.diction-baloch.blogsky.com

باز باز منت وارن
سلطان سلاطین (الله)

غروب کاجو (هیت قصرقند)

غروب کاجو (هیت قصرقند)