۱۳۸۷/۰۲/۱۲

مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی؛ کوتاه و مفید

مذهبی ها سه دسته اند: منصف، جاه طلب، جاهل. غیر مذهبی ها هم همان سه دسته اند، جاهل تویشان کمتر است. ضد مذهبی ها هم همان سه دسته اند، منصف تویشان کمتر است. رازگو بلوچ اردیبهشت 1387

هیچ نظری موجود نیست:

غروب کاجو (هیت قصرقند)

غروب کاجو (هیت قصرقند)