۱۳۸۷/۰۲/۱۳

شاید همه خدا پرستان مقصرباشند،

شاید همه خدا پرستان مقصرباشند، چون یا شریر تر از شیطانند پشت این نقاب، یا آنقدر بی غیرت که خدا را ملعبه شیطان پرستان می بینند و بی تفاوتند!
راستی اگر چند نفر مسلمان شرور و ظالم قول بدهند منصف و با اخلاق شوند به شرط بی ایمانی، آیا یک ضرر اتفاق می افتد یا سود؟
اگر چند ظالم و بد طینت، بی ترک عادت کلمه بخوانند چه؟ رازگو بلوچ اردیبهشت 1387

۱ نظر:

ناشناس گفت...

وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون

غروب کاجو (هیت قصرقند)

غروب کاجو (هیت قصرقند)